Kontakt

Zde uveďte kontaktní informace. Pokud se na chodu tohoto projektu podílí více osob, je vhodné na této stránce uvést kontakt na všechny důležité členy týmu.

Kontakt

Mgr. Pavel Blažek Záviškova1525/33
59401 Velké Meziříčí
tel: +420 775 906 521 blazekvm@blazekvm.eu